MASAHIRO SANBE

青天の霹靂 Seitennohekireki 2017

Production Company : SUN-AD / Executive Creative Director : Takashi Ando / Creative Director : Miyuki Otomo / Director : Shunsaku Okuno / Producer : Tsuyoshi Fuse / Stylist : Michio Hayashi / Hair&Make-up : Yoshikazu Miyamoto / Music : Tomohiko Banse / Cast : Ryo Kawai, Sho Kasamatsu / Colorist : Yasuo Fukuda